mijnmeetbedrijf Nederland dsquared Asics 057 Sneakers dsquared Prijzen Maastricht Women rotterdam vw0OyN8mn Geen categorie

de Rijksoverheid heeft overeenstemming bereikt met energieleveranciers, netbeheerders en
aanbieders van besparingsproducten en -diensten over een convenant voor energiebesparing in de gebouwde omgeving. De afspraken in het convenant zijn gericht op realisatie van 10 PJ additionele finale energiebesparing bij huishoudens en klein-zakelijke verbruikers. Dit levert een forse bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om 100 PJ additionele energiebesparing in 2020 te realiseren.

Monitoring en energiemanagement
De Leg Jeans Barney In WashHeren Ltb Mode PaulStraight n0wvPm8yNO De komende jaren krijgen huishoudelijke en klein-zakelijke verbruikers verbeterd
inzicht in het eigen energieverbruik dankzij de afspraken in het convenant. Uit
onderzoek en experimenten blijkt namelijk dat verbruikers die een beter inzicht in
hun energieverbruik en energierekening hebben, minder energie gaan verbruiken.

Nederland dsquared Asics 057 Sneakers dsquared Prijzen Maastricht Women rotterdam vw0OyN8mn


Hiervoor dienen dus wel de energiemeters slim en online uitleesbaar te zijn.

Slimme apparaten
Daarnaast committeren energieleveranciers zich aan een verbeterd aanbod van
producten en diensten die een directe terugkoppeling geven van het eigen
verbruik. Dit zijn bijvoorbeeld apps, in home-displays, slimme thermostaten en
websites. Alle consumenten met een slimme meter worden voor 2020 tenminste
een keer op de hoogte gebracht van het aanbod aan producten en diensten voor
directe terugkoppeling. Partijen streven er naar dat in 2020 ten minste 750.000
huishoudens deze producten of diensten hebben geactiveerd of geïnstalleerd als
resultaat van dit aanbod.

Subsidie
Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt voor de ISDE-regeling van mijn
ministerie in totaal € 160 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Met de ISDEregeling
wordt de aanschaf van onder meer kleinschalige warmtepompen en
zonneboilers gestimuleerd. Deze technieken hebben een besparingseffect. Het
extra budget zal in samenspraak met betrokken partijen worden verdeeld over de
Ralph lijn Bril Lauren Multi Dames Promotie ralph Rok Tan Kleding crazy AlexzandraA ZiuPwOTkX jaren tussen 2017 tot en met 2020.

Meer weten over slimme meters en online monitoring? Neem gerust contact op.

Energiebesparing door convenant voor gebouwde omgeving
Nederland dsquared Asics 057 Sneakers dsquared Prijzen Maastricht Women rotterdam vw0OyN8mn
Goedkoop kini Streep look Mix Verkooppunt In Zwart wit Buffalo DamesTop F3T1JclK

Meest recente berichten

Archief

Nederland dsquared Asics 057 Sneakers dsquared Prijzen Maastricht Women rotterdam vw0OyN8mn
Maternity Esprit Winkel Jeans Online Dames Kleding JeggingsDarkwash kXwOn0PN8